top of page

POWERSLIM

Bygger muskler och förbränner fett medan du vilar

EM Power Slim har Träningsprogram som består av en serie av ett faktiskt fysiskt träningsprogram, som är idealiskt utformat för maximal stimulering som leder till bästa resultat.

På en behandling förbränner man upp till 2,300 kalorier.

Dessutom är EM Power Slim en extremt effektiv behandling som äger rum under 10-14 dagar, snarare än månader eller år av träningar. HI-EMT (High-Intensity Electromagnetic Muscle Trainer) är den medicinska tekniken som används inom estetisk medicin. Den använder fokuserat elektromagnetiskt fält med säker intensitetsnivå. Elektromagnetiskt fält passerar icke-invasivt genom kroppen och interagerar med motorneuroner som därefter utlöser superamaximala muskelsammandragningar som inte kan uppnås via träning.

fore-efter-empowerslim.jpg

BEHANDLINGEN

Hur går behandlingen till?

En behandling tar bara 20 till 30 minuter, 2-3 behandlingar per vecka, skulle vara tillräckligt för ett perfekt resultat för de flesta. Generellt rekommenderas 4-6 behandlingar.

 

Vilka resultat kan man förvänta sig:

Effekter på muskler

Nyligen genomförda studier rapporterade att i genomsnitt 17-18% ökning av magmuskel tjockleken observerades hos behandlade patienter en till två månader efter HI-EMT behandlingar.

 

Effekter på fett

Flera nyligen genomförda kliniska studier från USA med CT-, MRI- och ultraljudsutvärderingar har rapporterat cirka 21% minskning av subkutant fettlager hos patienter som behandlats med HI-EMT-baserad enhet på buken.

 

Behandlingsområden:

  • Mage

  • Rumpa

  • Lår och Vader

  • Biceps/Triceps

 

Rehabilitering vid artroser och/eller vid skador i rörelseapparaten bl a muskelbristning och skador i senor, ledband och/eller ligament samt Fibromyalgi etc.

 

Hur snabbt kommer man att se resultat?

Man börjar känna konkreta resultat direkt efter behandlingen och som mest vanligtvis efter två till fyra veckor efter den sista behandlingen och fortsätter att förbättras under flera veckor efter behandlingen.

Förbättrad muskelton varar minst 6 månader men längre om man tränar regelbundet och behåller kolhydratfattig kost. Fettförlusten i bukområdet anses vara långsiktigt på grund av frisläppandet av fria fettsyror.

bottom of page