top of page

BIO FILLER

BIOFILLER - PPP
Restprodukten vid framställning av PRP kallas PPP, Platelet Poor Plasma. PPP kan i en enkel process omvandlas till Bio-Filler, dvs en filler som är framställd av patientens eget blod och som har samma eller bättre hållbarhet och egenskaper än konventionella syntetiska fillers och utan risk för allergiska reaktioner.

BioFiller passar även för gravida- eller ammande kvinnor och för dig som vill använda naturliga material för din skönhetsbehandling.

biofillerdemonstration-1.png

BEHANDLINGEN

Hur går behandlingen till?

Fillern injiceras under huden med en trubbig kanyl för att bygga upp och förfina symmetrin eller skapa nya konturer.

Finns det några biverkningar?

Det finns inga dokumenterade allvarliga biverkningar, dock kan blåmärken och lätt svullnad från sticken uppstå.

Vad är skillnaden mellan filler och Gana fill?

Syntetisk fillers består av en laboratorieframställd gelé förpackad i färdiga sprutor eller i ampuller. De olika konstgjorda fillerprodukterna framställs på olika sätt och har därför olika egenskaper.I första hand skiljer sig olika fillers åt i fråga om tjocklek och konsistens. Detta ger dem olika användningsområden och behandlingsresultat.

Bio fillers består av kroppseget ämne och framställs på ett säkert sätt på plats genom patientens egna blod. Det är alltså inget ämne som kroppen kan reagera negativt på då vi redan besitter ämnet. 

Kan man göra fillersbehandlingar om man är förkyld eller herpes/munsår?

Om du är förkyld eller har en pågående herpesinfektion bör du inte göra någon behandling. Avvakta till viruset har läkt ut och du känner dig frisk. Du får heller inte injektionsområdet.

Gör behandlingen ont?

Det är väldigt individuellt på hur folk upplever smärtan. Du kan innan din behandling få bedövningssalva för att minimera smärtan. Det finns även vissa sprutor som innehåller bedövningsmedel.

Hur länge håller fillers?

Det varierar från person till person. Det beror på vilket område som behandlats och hur ens egna livsstil och ämnesomsättningen ser ut. Normalt sett så varar det mellan fyra till tolv månader.

bottom of page